Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade „Henrik Jurkovski“

POZIV ZA RADOVE

Poštovani pozorišni stručnjaci!

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, u saradnji s Pozorišnim muzejom Vojvodine iz Novog Sada, po deveti put organizuje MEĐUNARODNI FORUM ZA ISTRAŽIVANJE POZORIŠNE UMETNOSTI ZA DECU I MLADE, ovog puta pod nazivom: Rediteljska tumačenja književnog/dramskog teksta za decu i mlade: Problem granice tumačenja.

Namera organizatora jeste da predloženom temom problematizuje svagda aktualno pitanje odnosa reditelja/dramaturga u odnosu na prototekst (: arhitekst) koji, u najširem smislu, predstavlja predložak od koga se polazi u stvaranju pozorišne predstave. Dakle, imaju se u vidu, sensu stricto, predstave koje polaze od književnog (: dramskog, pripovednog, pesničkog, bajkovnog, mitskog…) predloška.
Pitanje je posebno važno jer ima u vidu mlađi uzrast gledalaca i psihološko/pedagoško značenje koje se predstavom primaocu prenosi.

Iz ovoga slede pitanja na koja posebno treba obratiti pažnju:

– U kojoj meri autora predstave (reditelj, dramaturg) obavezuje prototekst, od koga polazi u realizaciji svoje zamisli.
– Da li predstava jeste u svom konačnom ostvarenju autonomni estetski fenomen koji nije obavezan da korespondira sa prototekstom od koga polazi?
– Da li predstava jeste interpretacija prototeksta predloška, ili je najvećma slobodna u odnosu na njega? Drugim rečima, da li postoje granice tumačenja (U. Eco) koje nužno ograničavaju rediteljski postipak ili je sloboda tumačenja u ovome načelno beskonačna.
– Problem istine prototeksta. Na koji način utvrđujemo istinu kao intersubjektivno značenje teksta ili je ona tradicionalna iluzija? Da li je istina uslovna interpretacija (a ne činjenica), uslovljena isključivo onom onim ko je interpretira (intentio lectoris)?
– Ili se naprotiv, analogno arhetipskom (:kolektivnom) značenju (mit, uporedna religija, dubinska psihologija), koje značajna književna dela sadrže, s pravom ima govoriti o propozicijama arhiteksta koje su, uopšte uzev, obavezujuće?

Pitanja koja tematizuju raspravu upućena su prevashodno rediteljima, dramaturzima, teatrolozima, dramatolozima itd, odnosno onima koji u praktičnoj ili teorijskoj ravni svojih interesovanja ova pitanja nužno uključuju. Promišljanja ovih pitanja poželjno je da prate i mogućni video prilozi primera na kojima se argumentacija za odgovore utemeljuje.

Prof. dr Siniša JELUŠIĆ

Pozivamo vas da svojim prisustvom i učešćem doprinesete uspehu ovog savetovanja koje će se održati u okviru 24. Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici (Srbija), tokom dva ili tri dana u periodu između 24. i 30. septembra 2017. godine.

Zvanični jezici Foruma su srpski i engleski, uz obezbeđen simultani prevod.

Autor ovog projekta je prof. dr Henrik Jurkovski iz Poljske, koji je i vodio Forum od njegovog pokretanja do 2014. godine. U dogovoru sa prof. Jurkovskim, radom Foruma od 2014. rukovodi prof. dr Siniša Jelušić iz Crne Gore, uz asistenciju mr Miroslava Radonjića iz Srbije.

Radovi izloženi na zasedanju biće u celosti objavljeni u Zborniku radova sa Foruma, i to dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

Svi zainteresovani istraživači i umetnici ljubazno se mole da svoju prijavu sa kratkim prikazom svog rada (ne više od jedne stranice) i kratkom biografijom predaju najkasnije do  1. maja 2017. da bi organizator mogao na vreme da izvrši izbor poslatih predloga.

O prihvatanju radova autori će biti obavešteni najkasnije do 1. juna 2017. Od autora prihvaćenih predloga očekuje se da svoje integralne tekstove (2000-4000 reči) na engleskom ili srpskom jeziku dostave najkasnije do 1. septembra 2017.

Molimo Vas da svoje radove šaljete na sledeću i-mejl adresu: lutfestsubotica@gmail.com ili običnom poštom na:

OTVORENI UNIVERZITET SUBOTICA
Međunarodni festival pozorišta za decu
TRG CARA JOVANA NENADA 15
24000 SUBOTICA
SRBIJA

Osoba za kontakt je Olivera Mudrinić, izvršna direktorka Festivala i koordinatorka konferencije.

Učesnici skupa (koji budu odabrani da izlože svoje radove) biće gosti dvadeset četvrtog subotičkog Međunarodnog festivala pozorišta za decu u septembru 2017, sa obezbeđenim prevozom na relaciji aerodrom – Subotica – aerodrom (ukoliko učesnik dolazi avionom), besplatnim ulazom na sva festivalska događanja i pokrivenim troškovima boravka za vreme trajanja Foruma (hotel – pun pansion).

U očekivanju Vaše prijave, srdačno i prijateljski Vas pozdravljamo.

Direkcija Festivala