Članstvo u organizacijama

Međunarodni festival pozorišta za decu je 2000. godine bio jedan od inicijatora osnivanja nacionalnog centra UNIMA-e (Međunarodnog udruženja lutkara, čiji je osnovni cilj promocija i razvoj lutkarske umetnosti) i od tada je njegov redovni član.

Godine 2010. Festival se našao među osnivačima Saveza međunarodnih festivala umetnosti Srbije – SEFA koji je aprila 2011. postao član Evropske asocijacije festivala – EFA. Osnivači SEFA su najeminentniji umetnički festivali Srbije koji se svojom koncepcijom, sadržajem i načinom prezentacije izdvajaju od ostalih, pre svega po kvalitetu, po originalnosti i inovativnosti, po kreativnom načinu sprovođenja. To su, rečju, festivali koji daleko prelaze okvire jednog grada ili zemlje, koji govore univerzalnim jezikom umetnosti i stiču istomišljenike na svim stranama sveta.