Chinese "24 Grandmothers" Best Performance at the International Festival of Children's Theaters in Subotica

Chinese „24 Grandmothers“ Best Performance at the International Festival of Children’s Theaters in Subotica

At the closing ceremony of the International Festival of Children’s Theaters, on Friday, September 27 at the Subotica Children’s Theater, Grand Prix for the best performance went to the Xi’an Art Theater for Children from China for the realization of „24 Grandmothers“. Explaining the award, jury consisting of president Ranko Risojević and members Olga Zaets and Senka Petrović said that „the play has the quality in every segment as well as professional purity, excellent aesthetics, and high emotional level, which satisfies audiences of almost all generations.“

Award for The Best Director went to Jakub Maksimov for his play “On Wolf’s Trail”, performed by Novi Sad Youth Theatre. The jury found that the director „managed to concentrate very complex and divisive storytelling into one homogeneous theatrical whole.“ Natalia Toporova was awarded the Best Scenography Award for the play „The Tale of the Fisherman and the Fish“ by the Petrushka Puppet Theater from Russia. The jury found that „the aesthetics and functionality of Natalia Toporova scenery stood out as a special quality of this performance.“

The winner of the Best Original Music Award is Grzegorz Turnau, for original music in the play „The Fine Greenbird“ performed by the Lalka Theater in Warsaw. The jury explained that “Not only does the music accompany the action, it is also part of the same action.“ Boris Čakširan was awarded for the best aesthetic and technological solution of puppets in „The Tinderbox“ performed by the Little Theater „Duško Radović“ from Belgrade. Boris Čakširan’s puppets „dominantly stand out for their quality in aesthetic and technological terms,“ concluded the jury.

Five equal awards for acting / animation mastery were awarded to: Saša Latinović for his role of BAK in the play „On Wolf’s Trail“ performed by „Youth Theater“ from Novi Sad; Du Fang for her role of grandmother, and Ouyang Hongyuan for his role of grandson in „24 Grandmothers“ from Xi’an Art Theater for Children from China; Đurđa Vukašinović Babić for the role of Hedgehog in the play “The House of Hedgehog” performed by Children’s Theatre of Republika Srpska in Banja Luka, Republika Srpska; For the collective performance to the ensemble of the play „The Fine Greenbird“ performed by the theater „Lalka“ from Warsaw, Poland, whose members, according to the jury, „played equally in all genres as one soul and one body“.

Special award for originality and fantasy went to “Shoes” performed by „La tete a l’evers“ Theater from Brussels, Belgium. The show was judged as “original and humorous performance” and as “appropriate for all ages.”

The jury, which saw 14 performances in official competition, performed by 14 theaters from 12 European countries, the world and the host country of Serbia, rated this year’s festival selection as „diverse in the richness of different theatrical aesthetics, as well as in the creators’ effort to tell classic stories in a new way“. The jury rounded up the overall impression, in an official statement, with the following words: “Classic fairy tales and stories continue to dominate theaters for children around the world. However, the quantity of diversity does not always follow the quality of what has been achieved. We applaud the continued efforts of children’s theaters to keep up with the contemporary moment in which they are creating, striving to utilize new techniques and technologies while remaining true to the children as their core cultural pillar. „

The International Festival of Children’s Theaters, held from 22 to 27 September at several locations in Subotica, is one of the most important festivals in the region for over a quarter of a century, bringing together creators who have dedicated their work to the youngest. With a focus on puppetry but also with space for other art forms, the Festival is continuously contributing to the promotion and development of theater in Serbia.

Nagradjeni

24 Bake” iz Kine najbolja predstava na Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici

Na svečanom zatvaranju Međunarodnog festivala pozorišta za decu, u petak 27. septembra u Dečjem pozorištu Subotica, Gran pri za najbolju predstavu dodeljen je Šijanskom umetničkom pozorištu za decu iz Kine, za ostvarenje “24 bake”. U obrazloženju nagrade, žiri koji čine predsednik Ranko Risojević, i članovi Olga Zaets i Senka Petrović, ocenio je da “predstava ima kvalitet svakog segmenta i profesionalnu čistotu, odličnu estetiku i visok emotivni nivo, čime zadovoljava publiku gotovo svih generacija”.

Nagradu za najbolju režiju dobio je Jakub Maksimov za predstavu “Na vukovom tragu” u izvođenju Pozorišta mladih iz Novog Sada, uz konstataciju žirija da je reditelj “uspeo da veoma složeno i razuđeno pripovedanje koncentriše u jednu homogenu pozorišnu celinu”. Nataliji Toporovoj je dodeljena nagrada za najbolju scenografiju, u predstavi „Bajka o ribaru i ribici“ Lutkarskog pozorišta „Petruška“ iz Rusije. Žiri je ocenio da su se “estetika i funkcionalnost scenografije Natalije Toporove izdvojili kao poseban kvalitet ove predstave”.

Dobitnik nagrade za najbolju originalnu muziku je Gžegož Turnau, za predstavu „Divna zelena ptica“ u izvođenju Teatra „Lalka“ iz Poljske, uz obrazloženje da “muzika ne samo da prati radnju, nego je i sama deo te iste radnje”. Za najbolje estetsko i tehnološko rešenje lutaka nagrađen je Boriš Čakširan, za kreaciju u predstavi „Čudotvorno kresivo“ u izvođenju Malog pozorišta „Duško Radović“ iz Beograda. Lutke Borisa Čarkširana se “dominatno ističu svojim kvalitetom u estetskom i tehnološkom smislu”, zaključio je žiri.

Pet ravnopravnih nagrada za glumačko/animatorsko majstorstvo dodeljeno je: Saši Latinoviću za ulogu BAKA u predstavi „Na vukovom tragu“ u izvođenju „Pozorišta Mladih“ iz Novog Sada; Du Fang za ulogu bake, te Ou Jang Hong Juan za ulogu unuka u predstavi „24 bake“ u izvođenju Šijanskog umetničkog pozorišta za decu iz Kine; Đurđi Vukašinović Babić za ulogu Ježurka u predstavi „Ježeva kućica“ u izvođenju Dječijeg pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke; ansamblu predstave „Divna zelena ptica“ za kolektivnu igru u izvođenju teatra „Lalka“ iz Poljske, čiji su članovi po oceni žirija “unisono u svim žanrovima igrali kao jedna duša i jedno telo”.

Specijalna nagrada za originalnost i fantaziju dodeljena je predstavi „Cipele“ u izvođenju pozorišta „La tete a l’evers“ iz Belgije. Ova predstava je ocenjena kao “originalna i duhovita” i “ primerena za sve uzraste”.

Žiri koji je ogledao 14 predstava u zvaničnoj konkurenciji, u izvođenju 14 teatara iz 12 zemalja Evrope, sveta i zemlje domaćina Srbije, ocenio je ovogodišnju selekciju festivala kao “raznovrsnu u bogatsvu različitih pozorišnih estetika, kao i u trudu kreatora da se klasične priče ispričaju na nov način”. Žiri je opšti utisak zaokružio, u zvaničnom saopštenju, sledećim rečima: “Klasične bajke i priče i dalje dominiraju na scenama pozorišta za decu širom sveta. Ipak kvantitet raznovrsnosti ne prati uvek i kvalitet ostvarenog. Pozdravljamo stalne napore pozorišta za decu da vredno idu u korak sa savremenim trenutkom u kome stvaraju, trudeći sa da iskoriste nove tehnike i tehnologije, a pri tome da svojim pristupom i dalje ostanu verni deci kao njihov temeljni kulturni stub”.

Međunarodni festival pozorišta za decu, koji je ove održan od 22. do 27. septembra na nekoliko lokacija u Subotici, jedan je od najznačajnijih festivala u regionu i više od četvrt veka okuplja stvaraoce koji su svoj rad posvetili najmlađima. Sa fokusom na lutkarstvu ali i sa prostorom za druge umetničke forme, Festival kontinuirano doprinosi promociji i razvoju pozorišta u Srbiji.

Nagradjeni