Festival receives EFFE Label 2017 - 2018

EFFE_LABEL_LOGOSubotica International Children’s Theatre Festival has once again received the EFFE Label, this time for 2017/2018 season, which is another confirmation of its equal membership in the EFFE festival community, facilitated by the European Festivals Association, which consists of festivals that stand for artistic quality and have a significant impact on the local, national and international level.

The festival received the following feedback from the International Jury and Hub Experts:

“A very notable children’s’ theatre festival, that devotedly nurtures children’s theatre, with a very clear international concept, recognised internationally, and with very high importance to the local area and community.”

The international jury of the European Festivals Association explained the criteria applied in deciding the holders of 2017-2018 EFFE label:

“The EFFE label is committed to ethical generosity, that is the impalpable aspect of arts in Europe. This year, the jury took an inclusive stand in deciding the EFFE family of festivals, accepting its diversity: from commercial, tourist and artistic to renowned international festivals and amateur efforts, guided by festivals’ commitment to humane and inclusive society. Recognising the fact that the EFFE label would need further focus, the jury is confident of common EFFE goals: embracing and breathing in Europe as an idea of unity, mutual understanding and responsibility towards the world.”

More at: www.effe.eu

 

EFFE_LABEL_LOGOMeđunarodni festival pozorišta za decu u Subotici još jednom je dobio EFFE oznaku, ovog puta za sezonu 2017/2018, čime je iznova potvrđena njegova ravnopravna pripadnost festivalskoj zajednici EFFE, pod okriljem Asocijacije evropskih festivala (EFA), koja se sastoji od festivala koji se zalažu za umetnički kvalitet i imaju značajan uticaj na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom planu.

Međunarodni žiri i nacionalni stručnjaci dali su Festivalu sledeću ocenu:

Veoma ugledan festival pozorišta za decu, koji posvećeno neguje pozorišno stvaralaštvo za decu, s veoma jasnim međunarodnim konceptom, međunarodno priznat i od velikog značaja za lokalnu zajednicu.”

Međunarodni žiri Evropske asocijacije festivala obrazložio je kojim kriterijumima se vodio u dodeli EFFE oznake za 2017-2018. godinu:

“Upravo neopipljivi deo vrednosti umetnosti za Evropu leži u njenoj etičkoj velikodušnosti, a to je ono zašta se zalaže EFFE oznaka. Ove godine žiri je tumačio porodicu EFFE festivala sa inkluzivne tačke gledišta, prihvatajući njenu raznovrsnost od komercijalnih i turističkih, do umetničkih festivala, preko prepoznatljivih međunarodnih festivala, do amaterskih blaga, vodeći se predanošću festivala humanom i inkluzivnom društvu. Prepoznajući činjenicu da će EFFE oznaci biti potrebno dalje usredsređivanje, žiri je uveren u zajedničke ciljeve EFFE: da prigrli i udahne Evropu kao ideju zajedništva i uzajamnog razumevanja i odgovornosti prema svetu.”

Više na: www.effe.eu