Forum

Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade „Henrik Jurkovski“

11. Forum Međunarodnog festivala za decu u Subotici, osmišljen je u radu dve sekcije. Jedna sekcija je fokusirana na naučni rad i teatrološka razmatranja pozorišta za decu i mlade stavljajući akcenat na žene u dečijem stvaralaštvu, a druga sekcija je karaktera debate u čijem fokusu je fenomen festivala kao takvog i njegovih mogućnosti u društvenoj zajednici.
Učesnici mogu da se opredele u kojoj sekciji žele da daju svoj doprinos i da pošalju svoje predloge u pisanoj formi (do 500 reči). Predloge je potrbno poslati do 15. marta 2020. godine.

1. sekcija – Forum naučni sa temom:

Žensko stvaralaštvo u pozorištu za decu i mlade

Mogući okvir i teme:
– žene stvaraoci u pozorištu za decu i mlade
– ženski likovi u pozorištu za decu i mlade
– fenomen pozorišta za decu i mlade iz ženskog ugla
– žene i lutkarstvo
– istine i zablude o ženskom stvaralaštvu u pozorištu
– javnost rada žena u pozorištu
– zastupljenost žena u pozorištu

2. sekcija – Forum debata sa temom:

Festival kao društveni fenomen

Mogući okvir i teme:
– značaj festivala za razvoj kulturne sredine
– zastupljenost festivala za decu i mlade u festivalskoj ponudi
– zastupljenost festivala u ekonomskoj raspodeli
– festival i turizam
– sličnosti i razlike festivala za decu i mlade i festivala za odrasle
– dobre prakse festivalskih rezultata
– festival za decu i mlade i osetljive grupe
– festivalski prostori i ambijenti
– uticaj festivala za decu i mlade na razvoj dečije percepcije
– fesivali i učenje vrline kod dece i mladih
– pomeranje percepcije društvenih standarda i uloga dečijih festivala
– mogućnosti festivala da utiču na društvenu zajednicu

Pozivamo vas da svojim prisustvom i učešćem doprinesete uspehu ovog savetovanja koje će se održati u okviru 27. Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici (Srbija), tokom dva ili tri dana u periodu između 20. i 26. septembra 2020. godine.

Zvanični jezici Foruma su srpski i engleski, uz obezbeđen simultani prevod.

Radovi izloženi na zasedanju biće u celosti objavljeni u Zborniku radova sa Foruma, i to dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

Molimo Vas da svoje radove šaljete na sledeću i-mejl adresu: lutfestsubotica@gmail.com ili običnom poštom na:

OTVORENI UNIVERZITET SUBOTICA
Međunarodni festival pozorišta za decu
TRG CARA JOVANA NENADA 15
24000 SUBOTICA
SRBIJA
Osoba za kontakt je Eva Zrnić – koordinator festivalskih programa

Učesnici skupa (koji budu odabrani da izlože svoje radove) biće gosti dvadeset sedmog subotičkog Međunarodnog festivala pozorišta za decu u septembru 2020, sa obezbeđenim prevozom na relaciji aerodrom Beograd – Subotica – aerodrom Beograd (ukoliko učesnik dolazi avionom), besplatnim ulazom na sva festivalska događanja i pokrivenim troškovima boravka za vreme trajanja Foruma (hotel – pun pansion).

U očekivanju Vaše prijave, srdačno i prijateljski Vas pozdravljamo.

Direkcija Festivala