Poziv za predloge učesnika u Forumu Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici, 2020.godine

11. Forum Međunarodnog festivala za decu u Subotici, osmišljen je u radu dve sekcije. Jedna sekcija je fokusirana na naučni rad i teatrološka razmatranja pozorišta za decu i mlade stavljajući akcenat na žene u dečijem stvaralaštvu, a druga sekcija je karaktera debate u čijem fokusu je fenomen festivala kao takvog i njegovih mogućnosti u društvenoj zajednici.
Učesnici mogu da se opredele u kojoj sekciji žele da daju svoj doprinos i da pošalju svoje predloge u pisanoj formi (do 500 reči). Predloge je potrbno poslati do 15. marta 2020. godine.
Pročitaj više o ovome