Call for proposals for participants of the Forum of the International Children's Theater Festival in Subotica, 2020

The 11th Forum of the International Children’s Festival in Subotica is composed of two sections. One section is focused on scientific work and theatrological considerations of theater for children and youth, with emphasis on women’s role in a child’s creativity, while the other section, in the form of debate, is focused on the phenomenon of the festival as such and its possibilities in the community.
Participants can decide which section they want to contribute to, and submit their written proposals (up to 500 words). Proposals must be submitted by March 15, 2020.
Read more

11. Forum Međunarodnog festivala za decu u Subotici, osmišljen je u radu dve sekcije. Jedna sekcija je fokusirana na naučni rad i teatrološka razmatranja pozorišta za decu i mlade stavljajući akcenat na žene u dečijem stvaralaštvu, a druga sekcija je karaktera debate u čijem fokusu je fenomen festivala kao takvog i njegovih mogućnosti u društvenoj zajednici.
Učesnici mogu da se opredele u kojoj sekciji žele da daju svoj doprinos i da pošalju svoje predloge u pisanoj formi (do 500 reči). Predloge je potrbno poslati do 15. marta 2020. godine.
Pročitaj više o ovome