“Creative” – studio za moderan balet, Subotica, Srbija