Dramaturgija lutkarskoga kazališta, dr Zdenka Đerđ