KOLAŽ KRATKIH PRIČA, Pozorišna akademija, Šangaj, KINA