Kompost nije kompot, Pozorišna trupa „Koračko“ OŠ „Sveti Sava“, Subotica, Srbija