LUTKARSKA RADIONICA ZA PEDAGOGE

LUTKARSKA RADIONICA ZA PEDAGOGE

Lutkarka iz Zagreba, Branka Rudman u cilju daljeg, neformalnog obrazovanja prosvetnih radnika održava radionice o lutkarskom pozorištu, o korišćenju različitih tipova lutaka u nastavi.

Branka svoje lutkarske radionice drži po školama i preko niza neformalnih vežbi sa učiteljima izvodi predstave koje oni prenose dalje, svojim kolegama, drugim školama. Koncept radionice I same ideje je veoma zanimljiv za svakodnevu upotrebu po obrazovnim ustanovama jer je akcenat I naglasak na komunikaciji koja je ključni aspekat u radu sa decom. Lutkarskim predstavama, vežbama veoma uspešno može da se dopre do publike kako putem situacija dijaloga tako I preko monologa. Branka Rudman učesnicima radonice predstavlja jednostavne lutke koje se lako kreću I koje su zahvalni alati u raznim vežbama situacija I ukazuje na šta da obrate pažnju dok su iza paravana imajući u vidu da publika, deca ne vide njih već lutke.

Učitelji, vaspitaci, pedagozi rado učestvuju u improvizacijama I u igranju različitih uloga putem malih predstava a publika, deca se pak rado otvara takvom pristupu I zajedno, lako dopiru do cilja na obostrano zadovoljstvo.

RUDMAN1