Otvaranje izložbe Putujuća izložba lutaka “5 gradova – 5 pozorišta” realizuje se u sklopu IPA CBC Mađarska-Srbija prekograničnog projekta THEATRO