Radionica klasičnog indijskog plesa

ČETVRTAK, 29. septembar – Creative – studio za moderan balet – 20:00

Predavanja o pokretu, otmenosti i tehnici sa fokusom na klasične indijske stilove plesa: Baratanatijam i Odisi.
Praktični trening se bavi osnovnim koracima kao što su tatadav, natadav, sarikaladav, Čauka, tribaga, bramari i čari. Radionica će takođe predstaviti i stavove, položaje, držanje, gestove rukama, kao i specifičnosti pokreta glave, vrata, očiju i torza.
Održaće se demonstracija i teorijsko predstavljanje repertoara obe plesne forme, iza čega sledi rasprava o njihovom poređenju uz osvrt na geografski uticaj, muziku, kostime, dekoraciju i jezik koji se koriste.
Radionica nastoji da obezbedi direktno upoznavanje s indijskom kulturom preko izvođačkih umetnosti.
Daje se kratak uvod u problem odnosa između ikonografije, joge, duhovnosti, slikarstva i književnosti, a njihovo preplitanje s klasičnim indijskim plesom takođe će biti predmet diskusije.

Instruktor: Manasi Pandja Ragunandan (Bangalor, Indija)