Performances within the Hungary-Serbia Cross-Border Cooperation Program Performed at the International Festival of Children's Theater in Subotica

Performances within the Hungary-Serbia Cross-Border Cooperation Program Performed at the International Festival of Children’s Theater in Subotica

In the accompanying program of the International Festival of Children’s Theaters in Subotica, two performances were produced as part of the cross-border cooperation between Hungary and Serbia. The project “THEATRO – theater art as a regional gathering point for children’s socialization” was implemented by the Subotica Open University in partnership with the Szeged based Kövér Béla Puppet Theater during the first six months of this year.

Within the project, besides numerous activities in the field of puppetry and theatrical art for children, two festivals for children’s theaters exchanged programs, and children from Subotica and Szeged prepared their own puppet shows. Subotica’s play “Letter to Letter” and Szeged’s “Carnival of Animals”, as well as the guest play „The Fox and the Wolf“ from the „Kövér Béla“ Puppet Theater Program, were performed on September 23 at the Dezso Kosztolányi Theater and the Children’s Theater in Subotica.

Marta Aroksalashi, the director of the play Letter to Letter, said that the project involved children who had no stage experience before. „These children were on the stage for the first time in their lives to show what they learned about puppetry. We had meetings twice a week to study puppetry, which is the huge area, but of course appropriate to their age. In the end, we applied all we learned, but in fact, we played most of the time”, said the director.

„They even made these puppets themselves, they almost designed the whole show themselves, and we all were nervous on the occasion of the Serbian premiere. I am grateful for their patience for coming to our rehearsals so regularly, and for taking such a serious approach and responsibility to prepare this project for their friends from Subotica, ”said Marta Aroksalashi, and concluded that the border between the two countries was removed by this cooperation, which is the basic purpose of such IPA projects.

The Hungary-Serbia Interreg-IPA CBC program celebrates European Co-operation Day (also known as „EC Day“), held on 21 September and surrounding weeks, to celebrate the achievements of territorial co-operation in various regions of Europe, including the neighboring countries of the European Union. On this occasion, before the performance, the media and the audience were addressed by the representative of the Joint Secretariat from Budapest Ágnes Dobrotka, who emphasized that it is a great honor to be at the 26th International Festival of Children’s Theaters in Subotica. On that occasion, she wished the attendees “a good time and to visit the programs as much as possible”.

 

Predstave u okviru programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije izvedene na Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici

 

U pratećem programu Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici, izvedene su dve predstave nastale u okviru prekogranične saradnje Mađarske i Srbije. Projekat “ THEATRO – Pozorišna umetnost kao regionalno središte za dečiju socijalizaciju” realizovao je Otvoreni univerzitet Subotica u partnerstvu sa Pozorištem lutaka “Kövér Béla” iz Segedina, tokom prvih šest meseci ove godine.

U okviru projekta, pored brojnih aktivnosti u oblasti lutkarstva i pozorišne umetnosti za decu, dva festivala pozorišta za decu su razmenila programe, a deca iz Subotice i Segedina su pripremili sopstvene lutkarske predstave. Subotička predstava “Na slovo na slovo” i segedinska “Karneval životinja”, kao i gostujuća predstava “Lisica i vuk” iz programa Pozorišta lutaka “Kövér Béla” izvedene su 23. septembra u Pozorištu “Deže Kostolanji” i Dečjem pozorištu u Subotici.

Rediteljka predstave “Na slovo na slovo”, Marta Aroksalaši, istakla je da su u projektu učestvovala deca koja prethodno nisu imala nikakvog scenskog iskustva. “Ova deca su prvi put stala na scenu i tom prilikom prikazala ono što su naučili o lutkarstvu. Nalazili smo se dva puta nedeljno i izučavali tu oblast koja je ogromna, ali naravno primereno njihovom uzrastu. Na kraju smo sve to primenili, ali u stvari najviše smo se igrali”, rekla je rediteljka.

“Oni su sami čak i napravili te lutke, kompletnu predstavu su skoro sami i osmislili, i svi zajedno imali smo tremu povodom srpske premijere. Hvala im što su imali strpljenja da tako redovno dolaze na naše probe, i da sa tako ozbiljnim pristupom i odgovornošću pripreme ovaj projekat za svoje subotičke drugare”, naglasila je Marta Aroksalaši, te zaključila kako je ovom saradnjom srušena granica između dve zemlje, što je, po njenom mišljenju, i osnovna svrha ovakvih IPA projekata.

Program Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija slavi Dan evropske saradnje (poznat i kao „Dan EK“) koji se održava 21. septembra i okolnih nedelja, kako bi se proslavila dostignuća teritorijalne saradnje u različitim regionima Evrope, uključujući i susedne zemlje Evropske unije. Tim povodom se, pre izvođenja predstave, medijima i publici obratila i predstavnica Zajedničkog Sekretarijata iz Budimpešte Ágnes Dobrotka, koja je naglasila kako joj je velika čast što je na 26. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici. Tom prilikom je prisutnima poželela “dobar provod i da što više posećuju programe” ove značajne manifestacije.