takmicarski program

16.09.2018. 17:30h

Galerija Otvorenog univerziteta Subotica

17.09.2018. 11:30h

Dečje pozorište Subotica

17.09.2018. 13:00h

Fondacija za omladinsku kulturu i svaralaštvo „Danilo Kiš”

17.09.2018. 18:00h

Trg slobode

17.09.2018. 17:00h

Trg slobode

17.09.2018. 18:05h

Trg slobode

17.09.2018. 18:15h

Trg slobode

17.09.2018. 18:50h

Trg slobode

17.09.2018. 19:00h

Trg slobode

17.09.2018. 10:00h

Otvoreni univerzitet - Eurocinema

17.09.2018. 10:00h

Pozorište „Deže Kostolanji“

17.09.2018. 14:00h

Pozorište „Deže Kostolanji“

18.09.2018. 15:00h

Otvoreni univerzitet Subotica

18.09.2018. 17:00h

Trg slobode

18.09.2018. 17:40h

Trg slobode

18.09.2018. 18:00h

Trg slobode

18.09.2018. 18:50h

Trg slobode

18.09.2018. 10:00h

Otvoreni univerzitet - Eurocinema

18.09.2018. 20:00h

Gradska biblioteka Subotica

18.09.2018. 10:00h

Pozorište „Deže Kostolanji“

18.09.2018. 11:00h

Gradska biblioteka Subotica

18.09.2018. 14:00h

Pozorište „Deže Kostolanji“

19.09.2018. 10:00h

Otvoreni univerzitet Subotica

19.09.2018. 17:00h

Trg slobode

19.09.2018. 17:05h

Trg slobode

19.09.2018. 17:15h

Trg slobode

19.09.2018. 18:05h

Trg slobode

19.09.2018. 18:40h

Trg slobode

19.09.2018. 10:00h

Otvoreni univerzitet - Eurocinema

19.09.2018. 20:00h

Gradska biblioteka Subotica

19.09.2018. 11:00h

Narodno pozorište – scena “Jadran”

19.09.2018. 16:00h

Narodno pozorište – scena “Jadran”

20.09.2018. 17:00h

Trg slobode

20.09.2018. 18:00h

Trg slobode

20.09.2018. 18:30h

Trg slobode

20.09.2018. 19:15h

Trg slobode

20.09.2018. 10:00h

Otvoreni univerzitet - Eurocinema

20.09.2018. 20:00h

Gradska biblioteka Subotica

20.09.2018. 17:00h

Narodno pozorište – scena “Jadran”

20.09.2018. 18:00h

Dečje pozorište Subotica

21.09.2018. 10:00h

Otvoreni univerzitet - Eurocinema

21.09.2018. 12:00h

Srpsko narodno pozorište – scena Jovan Đorđević, Novi Sad