takmicarski program

23.09.2019

16:30h

Galerija Otvorenog univerziteta Subotica

LUTKA U FOKUSU – Fotografski projekat Visoke tehničke škole strukovnih studija, Novi Sad I Pozorišnog muzeja Vojvodine, Novi Sad

24.09.2019

16h

Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš"

STUDENTSKA IZLOŽBA FESTIVALSKOG PLAKATA – Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd – Fondacija za omladinsku kulturu I stvaralaštvo “Danilo Kiš”