Žiri festivala

Gyula Urbán

Đula Urban, mađarski pisac i reditelj, rođen je 1938. u Sekešfehervaru. Od 1960 do 1965 studirao je na Akademiji dramskih umetnosti u Pragu (AMU). Tokom svoje bogate karijere režirao je više od 250 igranih i lutkarskih produkcija u pozorištima širom sveta, kao i nekoliko televizijskih produkcija u Evropi. Takođe je napisao pet knjiga poezije, pet romana, nekoliko knjiga za decu i nekoliko pozorišnih i lutkarskih komada. Gostujući je profesor na venecuelanskom Zulia univerzitetu, Čikaškom univerzitetu, na LO-skolen u Danskoj i Školi teatra u Navari u Španiji. Za svoje delo odlikovan je 1988. Počasnim krstom Republike Mađarske. Trenutno radi u Budipeštanskom pozorištu.

Henrik Køhler

Henrik Koler je diplomirao glumu 1987. na Danskoj nacionalnoj pozorišnoj školi. Takođe je stekao diplomu iz menadžmenta u kulturi u Danskom centru za razvoj dramskih umetnosti 2011. Od 1987. do 1999. glumio je kao slobodni umetnik na filmu, televiziji, pozorištu za odrasle i pozorištu za decu i mlade. Od 2000. do 2007. bio je direktor Riddersalen teatra, malog gradskog pozorišta za decu i odrasle u Kopenhagenu. 2007. postao je upravnik Teatercentruma – centra za razvoj pozorišta za decu i odrasle kao i organizator danskog Aprilfestivala pozorišta za mlade. Od 2006. do 2015. bio je predsednik Danskog razvojnog centra dramskih umetnosti. U istom priodu bio je i član Saveta danske nacionaln škole dramskih umetnosti. 

Marijana Prpa Fink

Marijana Prpa Fink je rođena 1966. godine, u Novom Sadu. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, diplomirala je glumu, 1988. godine. Doktorsku titulu iz oblasti teatrologije stekla je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Profesorica je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Dr Marijana Prpa Fink je objavila dve knjige iz oblasti teatrologije i igrala u mnogim pozorišnim, TV i filmskim produkcijama. Član je odbora Odeljenja za scenske umetnosti i muziku Matice srpske, Udruženja pozorištenih kritičara i teatrologa Srbije, Saveza dramskih umetnika Vojvodine… Bila je član žirija na brojnim festivalima, a radove je objavljivala u brojnim domaćim i stranim stručnim časopisima.