VAŽNO! Promenjeni datumi održavanja 23. Festivala

Zbog nepredviđenih i nepovoljnih okolnosti, a pre svega zbog smanjenja ukupnog budžeta za kulturu, kasnog raspisivanja konkursa po osnovu kojih se Festival finansira i neizvesnog ishoda istih, izvršni producent i Savet Festivala su zajedno sa direkcijom Festivala zaključili da je najmudrije i najrazboritije da se 23. Festival odloži za septembar 2016. godine.

Prema proceni organizatora, ukupan budžet Festivala mogao bi biti poznat najranije u aprilu 2016, što je prekasno za Festival koji je bio predviđen za maj.

S obzirom na bogatstvo festivalskog programa i zahtevnu organizaciju, odlučeno je da se 23. Međunarodni festival pozorišta za decu umesto od 22. do 28. maja održi od 25. septembra do 1. oktobra 2016. godine.

Prilikom utvrđivanja novih datuma vodilo se računa da se, u onoj meri u kojoj je to moguće, Festival ne preklopi sa sličnim manifestacijama u zemlji i regionu, kao ni sa drugim značajnim manifestacijama sličnog profila u svetu, a da se održi u doba godine kada još uvek postoji verovatnoća da će vremenski uslovi biti dovoljno dobri za realizaciju programa na otvorenom.

U skladu sa promenom datuma Festivala, konkursi za učešće u takmičarskom programu i na Forumu biće produženi, a svi do sada prijavljeni biće direktno obavešteni o nastalim izmenama. Ukoliko im budu odgovarali novi datumi, pristigle prijave će biti uzete u razmatranje i neće biti neophodno da se dostavljaju nove.

Organizator ovom prilikom upućuje izvinjenje zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljuje na razumevanju svima, a posebno onima koji su dostavili svoje prijave za učešće na Festivalu u maju.