Zoran Đerić was elected director and selector of the International Children's Theater Festival in Subotica

At the constituent session of the Council of the International Festival of Children’s Theater in Subotica held on March 13, Professor Zoran Đerić, professor and director of the Serbian National Theater in Novi Sad, was elected director and selector of the Festival.

The president of the Council in the next four years will be director Vladimir Lazic, while the deputy chairman of the Council will be writer Dusan Djurdjev. The Festival Council is composed of writer Dušan Đurđev, actress and university professor Marijana Prpa Fink, actress and director of the Children’s Theater Subotica Marta Aroksalaši, actor and director Bela Kalo, university professor Zoran Đerić, director and manager of the Pinokio theater Vladimir Lazić, a member of the City Council in charge of the culture of the City of Subotica Miroslava Babić and writer Branko Stevanović.

The 26th International Children’s Theater Festival will be held from September 22nd to 27th in Subotica and will feature the most direct theater productions from around the world for children, exhibitions, bookstores in the field of creativity for children, creative and puppet workshops, amateur and children’s creativity, a film program and professional meetings.

Na konstitutivnoj sednici Saveta Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici održanoj 13.03.2019. za direktora i selektora Festivala izabran je prof dr Zoran Đerić, univerzitetski profesor i upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.

Predsednik Saveta u naredne četiri godine biće reditelj Vladimir Lazić dok će potpredsednik Saveta biti pisac Dušan Đurđev.

Savet Festivala čine pisac Dušan Đurđev, glumica i univerzitetski profesor Marijana Prpa Fink, glumica i direktor “Dečijeg pozorišta Subotica” Marta Aroksalaši, glumac i reditelj Bela Kalo, univerzitetski profesor Zoran Đerić, reditelj i upravnik pozorišta “Pinokio” Vladimir Lazić, članica Gradskog veća zadužena za kulturu Grada Subotice Miroslava Babić i pisac Branko Stevanović.

26. Međunarodni festival pozorišta za decu biće održan od 22. do 27. septembra u Subotici a na njemu će biti predstavljene najaktuelnije pozorišne produkcije iz celog sveta namenjene deci, izložbe, kniige iz oblasti stvaralaštva za decu, kreativne i lutkarske radionice, amatersko i dečije stvaralaštvo, filmski program i stručni skupovi.