Poziv za predloge učesnika u Forumu Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici, 2020.godine

11. Forum Međunarodnog festivala za decu u Subotici, osmišljen je u radu dve sekcije. Jedna sekcija je fokusirana na naučni rad i teatrološka razmatranja pozorišta za decu i mlade stavljajući akcenat na žene u dečijem stvaralaštvu, a druga sekcija je

11. Forum Međunarodnog festivala za decu u Subotici, osmišljen je u radu dve sekcije. Jedna sekcija je fokusirana na naučni

POZIV ZA UČEŠĆE NA 27. MEĐUNARODNOM FESTIVALU POZORIŠTA ZA DECU

Subotica, Srbija, 20. – 26. septembra 2020. Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici objavljuje konkurs za učešće u takmičarskom programu 27. Festivala, koji će se održati od 20. do 26. septembra 2020. godine. Pozivaju se sva profesionalna pozorišta lutaka

Subotica, Srbija, 20. – 26. septembra 2020. Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici objavljuje konkurs za učešće u takmičarskom

POZIV ZA UČEŠĆE NA 27. MEĐUNARODNOM FESTIVALU POZORIŠTA ZA DECU- PRATEĆI PROGRAM

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće u pratećim programima 27. Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici, koji će se održati od 20. do 26. septembra 2020. Prateći programi su duša svakog festivala, a predstave u okviru pratećih

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće u pratećim programima 27. Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici, koji