Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica

Forum

Razmena mišljenja i ideja na pozorišnim festivalima je prilika da pozorišni stvaraoci i teoretičari, kroz tumačenje reprezentativnih primera, unaprede pozorišnu praksu. Na Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici srećna okolnost je da oni koji stvaraju čudesne pozorišne svetove i spremni su da razbukte imaginaciju najmlađih gledalaca, imaju priliku da sretnu teatrologe/teoretičare koji promišljaju fenomene i domete u cilju unapređenja forme i izraza pozorišnih stvaralaca za decu. Ova srećna okolnost upriličena je u okviru Foruma koji se jedanaesti put odvija u Subotici u vreme Festivala.

Ove 2020. godine učesnici Međunarodnog foruma za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade, analiziraće dve značajne teme koje se tiču dečije pozorišne umetnosti, ali i pozorišta uopšte, kao i celokupne društvene zajednice. Forum je koncipiran u sledeće dve sekcije:

1. sekcija - Forum naučni sa temom:

Žensko stvaralaštvo u pozorištu za decu i mlade

Mogući okvir i teme:

2. sekcija - Forum debata sa temom:

Festival kao društveni fenomen

Mogući okvir i teme:

Tema Žensko stvalaštvo u pozorištu za decu i mlade predstavlja svojevrsni omaž ženama koje su kroz različite zadatke u procesu nastanka pozorišne predstave uspevale da se izbore za svoj autentičan estetski i moralni stav. Takođe, ženski likovi su kroz literaturu za decu predstavljali inspiraciju mnogim stvaraocima koji su kreirali scenski jezik za najmlađu publiku. Žene u pozorištu za decu i mlade zauzimaju bitno mesto što je posledica senzibilnosti u odnosu na dečiju publiku, kao i predanog rada i dometa koje su postigle kroz istoriju pozorišta za decu.

Tema Festival kao društveni fenomen obuhvata širok opseg pozorišnih i društvenih događaja, različitih pozorišnih estetika i izraza autentičnih autora, koji čine okupljanje na mestu kakvo je festival.

Na XI Forumu, učesnici, teatrolozi i stvaraoci iz osam zemalja, analiziraće u svojim radovima pozorišne fenomene i reprezentativne primere iz pozorišne prakse, oslanjajući se na pozitivne primere kreatora autentičnog scenskog jezika, u nadi da će taj rad imati udela u budućim pozorišnim dometima.

dr Marijana Prpa Fink

Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica