Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica

Biografije

Vladimir Lazić

Vladimir Lazić

Branko Stevanović

Branko Stevanović

Marta Aroksalaši Stamenković

Marta Aroksalaši Stamenković

Marijana Prpa Fink

Marijana Prpa Fink

Zoran Đerić

Zoran Đerić

Pop D. ĐURĐEV

Pop D. ĐURĐEV

Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica