Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica

O nama

Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica

Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici nametnuo se najširoj teatarskoj javnosti već od samog početka – zahvaljujući, pre svega, mudro i temeljno koncipovanim osnovnim programskim načelima i principima -, kao jedan od najuglednijih evropskih, ali i svetskih festivala, zauzimajući, tako, predvodničko mesto na prostorima zapadnog Balkana. Kada je, dakle, 1994. godine osnivan i utemeljen kolebljivi i maloverni smatrali su taj čin avanturom. Odavna, na sreću, znamo da je on ne samo realnost, već i činjenica.

Istorijat

Zasnovan na visokim dometima savremene estetike pozorišta, usmerene i okrenute biću i percepciji mladog gledaoca on je, ponuđenim repertoarom, i te kako doprineo afirmaciji ukupne evropske i svetske stvaralačke misli u ovoj oblasti, jednom drugačijem poimanju semiotike, pa samim tim i semantike ovog vida prikazivaštva. Rečju, on je umeo da uoči, prepozna i prezentuje sudu najšire javnosti sve ono do čega je danas stalo stvaraocima u pozorištima za decu. Otuda dvadeset i četiri njegove minule godine i učešće preko pet stotina dramskih ansambala iz gotovo pedeset zemalja sveta zapravo jesu ne pregled, nego prilog istoriji i antologiji svetskog lutkarstva i pozorišta za decu, što ga jasno i nedvosmisleno imenuje i karakteriše kao jednu od najznačajnijih nacionalnih manifestacija kulture Republike Srbije – daleko van njenih granica.

Ovakvom programskom orijentacijom Međunarodni festival je na najbolji mogući način pokazao i dokazao kako se iz jednog takvog kulturnog središta, kakvo je Subotica, može meritorno i superiorno prosuđivati, ali i uticati na kretanja i razvoj savremenog svetskog pozorišta za decu u celini.

Zbog svega toga, i ne bez razloga, on je postao epicentar i jedna od malobrojnih oaza plemenitog sučeljavanja savremenih literarno-scenskih i teorijsko-naučnih dostignuća, ali i jedan od nezaobilaznih faktora evropskih i svetskih integrativnih procesa u oblasti kulture.

Naša misija

Za svoj izuzetan doprinos razvoju scenske umetnosti za decu i kulture uopšte, Festival je 2005. godine nagrađen VUKOVOM NAGRADOM, najvećim kulturnim priznanjem u Republici Srbiji, dok je godine 2009. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu dodeljena nagrada PRO URBE za značajan doprinos razvitku i ugledu grada Subotice podizanjem njegovih materijalnih i duhovnih vrednosti. Festival je dobitnik i specijalne Međunarodne nagrade za doprinos razvoju dramskog odgoja GROZDANIN KIKOT za 2009. koju dodeljuje Centar za dramski odgoj iz Mostara (BiH centar IDEA (Međunarodne asocijacije za dramu/pozorište i obrazovanje)). U obrazloženju stoji da se ova nagrada Festivalu dodeljuje „za ostvarenje veličanstvenog repertoara pozorišne umjetnosti za djecu, posebno umjetnosti lutkarskog teatra, u svim žanrovima, te za stvaranje nezamjenljivog izvora međunarodne saradnje i prezentacije pozorišta za djecu i mlade koje je postalo vrelo dramske kulture i estetike teatra za djecu, dramskog vaspitanja i obrazovanja, riječju dramskog odgoja s velikim ugledom u zemlji i svijetu.“

Članstvo u organizacijama

Međunarodni festival pozorišta za decu je 2000. godine bio jedan od inicijatora osnivanja nacionalnog centra UNIMA-e (Međunarodnog udruženja lutkara, čiji je osnovni cilj promocija i razvoj lutkarske umetnosti) i od tada je njegov redovni član.

Godine 2010. Festival se našao među osnivačima Saveza međunarodnih festivala umetnosti Srbije – SEFA koji je aprila 2011. postao član Evropske asocijacije festivala – EFA. Osnivači SEFA su najeminentniji umetnički festivali Srbije koji se svojom koncepcijom, sadržajem i načinom prezentacije izdvajaju od ostalih, pre svega po kvalitetu, po originalnosti i inovativnosti, po kreativnom načinu sprovođenja. To su, rečju, festivali koji daleko prelaze okvire jednog grada ili zemlje, koji govore univerzalnim jezikom umetnosti i stiču istomišljenike na svim stranama sveta.

Produkcija i organizacija

Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici osnovan je 1994. godine odlukom Skupštine grada Subotice kao stalna manifestacija međunarodnog karaktera čiji zvanični program čini izbor domaćih i inostranih predstava za decu uzrasta do osamnaest godina. Održava se svake godine u poslednjoj nedelji septembra, tokom šest dana.

Ciljevi koji su postavljeni prilikom osnivanja postali su okosnica daljeg razvoja Festivala, a to su:

Festival kao kulturno-poslovna manifestacija, pored osnovne delatnosti u delokrugu rada ima i:

Sredstva za održavanje Međunarodnog festivala pozorišta za decu obezbeđuju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu AP Vojvodine i Skupština grada Subotice, dok značajnu podršku pružaju ambasade, strani kulturni centri, donatori i sponzori.

Međunarodni festival pozorišta za decu nema status pravnog tela, a njegova produkcija poverena je Otvorenom univerzitetu Subotica.

Festivalom upravljaju Savet i direktor Festivala. Savet broji devet članova, od čega tri imenuje osnivač, tri Ministarstvo kulture Republike Srbije, dva Pokrajinski sekretarijat za kulturu, a jedno mesto u Savetu rezervisano je za predstavnika strateškog partnera Festivala. Mandat članova Saveta traje četiri godine, s pravom biranja na više izbornih mandata.

Savet Festivala na svojoj konstitutivnoj sednici iz svojih redova bira predsednika i potpredsednika Saveta. Direktora i selektora Festivala na mandatni period od četiri godine imenuje Savet, a na predlog izvršnog producenta.

Program Festivala održava se na raznim gradskim lokacijama, u pozorištima, bioskopskim dvoranama, školama, galerijama, na otvorenom, ali i van grada, u raznim mestima širom Srbije i van njenih granica, u susednoj Mađarskoj.

Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica