Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica

Prateći programi

Subotica, Srbija 17-22. septembar 2023. Prijavni list

POZIV ZA UČEŠĆE NA 30. MEĐUNARODNOM FESTIVALU POZORIŠTA ZA DECU

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće u pratećim programima 30. Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici, koji će se održati od 17. do 22. septembra 2023.

Prateći programi su duša svakog festivala, a predstave u okviru pratećih programa subotičkog Festivala i muzičko-scenski program „Trgovi i ulice” jedinstvena su prilika da se u ovu uglednu međunarodnu manifestaciju kao učesnici uključe i najmlađi.

Ukoliko ste zainteresovani da uzmete udela u pratećem programu Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici i svoj rad tokom festivalske nedelje predstavite ne samo Subotičanima i gostima iz Srbije, već i brojnim posetiocima iz inostranstva, molimo Vas da nam svoje prijave dostavite najkasnije do 15. avgusta 2023.

Kako bismo blagovremeno mogli da obavimo selekciju i sve ostale pripreme, potrebno je da nam do gore navedenog datuma dostavite sledeće*:

1. popunjen prijavni list (prijavni list možete preuzeti ovde: PRIJAVNI LIST 2023. (Word));
2. nekoliko horizontalnih fotografija – za katalog (13×18 cm, 300 dpi, quality 3 / tj. oko 1500 x 2100 piksela);
3. logo;
4. kratak opis delatnosti;
5. kratak sadržaj / opis tačke koju ćete izvesti.

* Ukoliko prijavljujete pozorišnu predstavu, poželjno je da uz navedeni materijal dostavite i snimak predstave (DVD ili link za preuzimanje i/ili gledanje). Što se tiče ostalih, koordinator programa će kontaktirati sve prijavljene ako bude potrebe za dodatnim materijalom ili informacijama.

Traženi materijal možete poslati putem elektronske pošte na: renata@openunsubotica.rs, dostaviti lično ili poslati običnom poštom na:

OTVORENI UNIVERZITET SUBOTICA
Međunarodni festival pozorišta za decu
TRG CARA JOVANA NENADA 15
24000 SUBOTICA
(s naznakom: MFPD ‘Trgovi i ulice’)

—————————————————————————————————————

V A Ž N O

• Prijave pristigle nakon naznačenog datuma (15. avgusta 2023.) neće se razmatrati.
• Za nastupe na Trgu slobode biće obezbeđena natkrivena bina dimenzija 10 x 8m, sa rasvetom i razglasom.
• Učesnici programa na Trgu imaće do 45 minuta za svoje nastupe, te vas molimo da trajanje nastupa prilagodite tome.
• Koordinator/-ka programa će sve prijavljene kontaktirati početkom septembra 2023, radi potvrde učešća i utvrđivanja konačnog rasporeda nastupa.
• U slučaju lošeg vremena, o mogućnostima izvođenja programa „Trgovi i ulice“ blagovremeno ćemo se dogovoriti.

Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica