Међународни фестивал позоришта за децу - Суботица Међународни фестивал позоришта за децу - Суботица

Форум

30. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ СУБОТИЦА

14. ФОРУМ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СУБОТИЦА

ВРЕМЕ И ОДГОВОРНОСТ У ПОЗОРИШТУ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Фестивал позоришта за децу у Суботици је прилика да се истраживачи из различитих земаља окупе у време фестивалских дана и изложе своја истраживања и пројекте. Такође, уз представе које су игране током Фестивала, Суботица постаје значајно место где се сусрећу истраживачи и театролози са ствараоцима позоришних представа за децу и младе из целог света. Циљ овог окупљања је да позориште за децу и младе у будућности буде квалитетније.

Позоришна уметност у великој мери доприноси квалитетном одрастању деце. Стога је време које деца и млади проведу у позоришним околностима сразмерно квалитету садржаја у који су уведени. Различити садржаји су креирани за децу и младе са циљем постизања естетског или образовног домета. Такође, технике и приступи у извођењу су део одговорности оних који креирају позоришне садржаје. Стога је 14. Форум за истраживање позоришне уметности за децу и младе на 30. Међународном фестивалу позоришта за децу у Суботици усмерен ка истраживању на тему Време и одговорност у позоришту за децу и младе.

Могуће теме и оквири:

Приступ времену као мера одговорности у позоришту за децу и младе

Време као креативни чин у позоришту за децу и младе

Дизајн времена и простора у позоришту за децу и младе

Време и игра у позоришту за децу и младе

Време као феномен

Одговорност и креација у позоришту за децу и младе

Одговорност и образовање у позоришту за децу и младе

Одговорност и одрастање

Одговорност и употреба технологије у позоришту за децу и младе

Време и одговорност у различитим културама

Приступ сценском језику кроз време и одговорност

Језик времена и његова перцепција

Време, одговорност и окружење

Време и ритам у сценском простору

Време и одговорност у групном раду

Време и одговорност у тумачењу наслеђа

Пристигли предлози будућих радова огледају се у четири подтеме, На Форуму за истраживање позоришне уметности за децу и младе, током четири радна дана, учесници из 15 земаља представиће своја истраживања кроз следеће подтеме:

Поглед на позориште за децу и младе у 21. веку – из прошлости

Позоришни језик за децу и младе

Позориште и образовање

Позориште за децу и младе и одговорност

14. Форум за истраживање позоришне уметности за децу и младе је прилика да упознамо тумачење времена и одговорности у позоришним срединама широм света. Намера нам је да на јубиларном 30. Међународном фестивалу позоришта за децу у Суботици сагледамо различите могућности одговорног тумачења времена у позоришту за децу и младе.

др Маријана Прпа Финк

Форум се одржава на Отвореном универзитету на првом спрату у сали 212, од 18. до 21. септембра од 18 часова.

Међународни фестивал позоришта за децу - Суботица