Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica

Biografije

Marijana Prpa Fink

Nazad...
Marijana Prpa Fink

Marijana Prpa Fink je rođena 28. februara 1966. godine, u Novom Sadu. Osnovnu  školu završila je u Novom Sadu, a srednju Кarlovačku gimnaziju u Sremskim Кarlovcima. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu diplomirala je glumu, 1988. godine. Magistarski rad je odbranila 2008. godine, na Univerzitetu u Novom Sadu, a doktorsku tezu 2011. godine, na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Glumica i profesorica na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na predmetu Neverbalno pozorište, čiji je inicijator i predavač. Predaje i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, predmet Umetnost i medicina.

Marijana Prpa Fink je dobitnica dve jugoslovenske nagrade za predstavu Šeherezada. Autor je više pozorišnih projekata i igrala je u brojnim pozorišnim i filmskim produkcijama. Bila je član žirija na festivalima. Član Odbora Odeljenja za scenske umetnosti i muziku Matice srpske Član Saveta Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici Član Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije. Član Saveza dramskih umetnika Vojvodine. Objavila je radove u domaćim i stranim stručnim časopisima kao i dve knjige: Mejerholjdova biomehanika: značaj i uticaj na pozorište XX veka (Grotovski, Barba, Bruk) u izdanju Pozorišnog muzeja Vojvodine i Akademije umetnosti u Novom Sadu, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, 2014. i Scenski pokret i njegovo dejstvo na gledaoca u izdanju Akademije umetnosti u Novom Sadu, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, 2017.

Nazad...
 • Vladimir Lazić

  Vladimir Lazić

 • Branko Stevanović

  Branko Stevanović

 • Marta Aroksalaši Stamenković

  Marta Aroksalaši Stamenković

 • Marijana Prpa Fink

  Marijana Prpa Fink

Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica